marketing teams

Improving Marketing Team's Efficiency by 20% in 2 Months of Cooperation

Маркетингова команда British American Tobacco зуміла налагодити свою роботу завдяки впровадженню єдиного інформаційного простору, де зазначені зони відповідальності, цілі, задачі, терміни їх виконання та відповідальні. Цей підхід дозволив команді працювати злагоджено та системно, що призвело до підвищення ефективності роботи на 20%.

20
співробітників
20%
ріст ефективності
2
місяці співпраці
"

We requested systematization of our knowledge and skills. Our team already had theoretical knowledge and applied classic Agile attributes in work, and we wanted even more improvement.

As a result, we reformatted the process of tracking and planning sprints and became more flexible. We changed the approach to meetings, resulting in increased efficiency and employee involvement, as well as shorter meeting time.

We continue to move along the visualization and stages of completing tasks that we developed together with agiledrive. Thanks to this, it became much easier to understand where we are, and each team member now consciously performs their work not for the sake of automatic execution, but for the sake of achieving a result.

In a relatively short time (2 months), we can already track that the efficiency of the team's work has improved by 20% thanks to your professional "tuning"

Valerii Boyko
Chief marketing officer | Digital transformation leader | Growth hacking manager | Strategist | Digital marketing consulting | Ukrainian.
запит

налагодження взаємодії в команді маркетингу.

Ми маємо створити єдину візію про те, як покращити роботу та спілкування нашої маркетингової команди. Треба детально проаналізувати наші поточні процеси роботи та знайти місця, де можна їх покращити. Також потрібно розподілити відповідальність між членами команди та підвищити якість нашої комунікації.

Ми хочемо поліпшити роботу команди маркетингу, щоб вони краще співпрацювали та були більш ефективні.

інтеракції

покращення ефективності роботи команди маркетингу

Ми провели індивідуальні сесії та інтерв'ю з ключовими членами команди маркетингу, щоб зрозуміти, які виклики стоять перед командою та як їх вирішити. Після детального аналізу роботи команди на ключових зустрічах, ми розробили фреймворк взаємодії, який враховував індивідуальні особливості та потреби кожного члена команди.

Разом з командою ми змінили структуру відображення задач та формат командних зустрічей. Ці зміни дозволили покращити ефективність роботи команди та забезпечити більш якісні результати. Тепер комунікація в команді маркетингу стала більш прозорою та системною, а відповідальність розподілена між учасниками команди більш оптимально.

За допомогою проведеного аналізу та розробленого фреймворку взаємодії, ми змогли покращити ефективність та співпрацю в команді маркетингу.

результат

оптимізація роботи команди: результати

  1. Пріоритезація ініціатив: команда працює з більшою увагою на ініціативах з високим пріоритетом, які співпадають з цілями спринта.
  2. Оптимальна структура: команда працює в єдиному просторі з задачами, що дозволяє розподілити відповідальність між учасниками та зрозуміти терміни виконання.
  3. Змінені формати зустрічей: команда змінила формати зустрічей, що дозволяє фокусуватися на верхньорівневих ініціативах та виконувати більше роботи в рамках спринта. Ми змінили формати зустрічей, такі як Sprint Planning та Demo. Також ми почали використовувати Backlog Refinement.
  4. Єдиний інформаційний простір: завдяки цьому простору, команда працює злагоджено та системно, а також має змогу відстежувати прогрес та виконання задач.

contact agiledrive

If you need our experience and expertise, let us know your contact information.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.